FILMISK FORTÆLLEFORM / DET PERSOLIGE BILLEDSPROG

Intensivt kursus

Lærere: Arne Bro og Lotte Mik-Meyer, filminstruktører og filmlærere

EN PERSONLIG, VISUEL UNDERSØGELSE

Filmisk Fortælleform kurset (der også kaldes ”Det Personlige Billedsprog”), er et intensivt forløb der gennem praktiske filmopgaver og efterfølgende analyser, undersøger deltagernes personlige, visuelle formsprog, begreber og metoder, i mødet med den kunstneriske tradition på Den Danske Filmskole og Den Norske Filmskole.

DELTAGERNES INDIVIDUELLE SPROG

I forløbet arbejder hver deltager med deres visuelle, fortælle- og arbejdsmæssige metoder og æstetikker gennem en række filmiske undersøgelser og skitser. Der arbejdes med små, lette og håndterlige kameraer og korte, rammesatte undersøgelser, der efterfølgende læses af lærerne.

FILMISKE OG KUNSTNERISKE BEGREBER

I analyserne af deltagernes opgaver anvender Arne Bro og Lotte Mik-Meyer filmiske begreber fra den danske og den norske filmskoles kunstneriske og samarbejdsorienterede tradition, med en visuel tilgang til hver enkelt deltagers personlige billedsprog og metoder, i form af korte teoretiske introduktioner og i form af læsninger af den enkelte deltagers løsninger, med filmiske begreber fra fiktion og dokumentarisme.

SKABER OG BRUGER

Kurset undersøger de mulige forbindelser mellem deltagernes personlige udtryk og tilskuernes personlige erfaringer og forsøger at udvide deltagernes iagttagelse og analyse af eget og andre kunstneres personlige film- og formsprog. Ønsket er at etablere et fælles arbejdssprog, der både er i stand til at rumme forskellige personlige udtryk, begreber og metoder og samtidig søger at udvide mulighederne for kunstnerisk samarbejde, med henblik på mødet med andre faggrupper og kunstnere, men også med henblik på det personlige udtryks møde med sit publikum.

PROFESSIONELLE OG KUNSTNERISKE DELTAGERE

Kurset henvender sig til professionelle fra film-, tv-, animations- og spilbrancherne, f.eks. fiktions-, dokumentar- og animationsinstruktører, journalister og tv-tilrettelæggere, fotografer, klippere, tonemestre, komponister, designere, grafikere, producere og redaktører – men også til kunstnere med anden visuel praksis (f.eks. malere, performere, dansere, skulptører etc.).

Kurset forløber normalt over 5 dage. Nærmere forhold vedr. lokaler, udstyr etc., aftales nærmere.
 

KONTAKT ARNE BRO
– mobil +45 40 20 86 55

KONTAKT LOTTE MIK-MEYER
– mobil +45 29 28 13 17